Sipas fjalëve të pleqve të mençur, krijesat e panjohura u shfaqën për shkak se në zonën në fjalë praktikohet magjia.

Sulmet e para të Goblins u kryen në gusht të vitit 2013. Gjatë këtyre sulmeve, sipas dëshmitarëve, fëmijët i kapte një panik dhe kjo e bënte të pamundur vazhdimin e mësimit.

Shumë prindër, të cilët besojnë në të mbinatyrshmen, refuzuan të dërgojnë në shkollë fëmijët e tyre.

Dihet se drejtori i një prej shkollave në fjalë njoftoi Ministrinë e Arsimit lidhur me ngjarjen. Mësuesit po konsultohen me këshillat e pleqve dhe po vendosin se si të veprojnë më tej.