Aktualisht rreth vullkanit "Vezuv" jetojnë dhe punojnë rreth një milion njerëz. Në Strasburg janë derjtuar 12 persona, të cilët jetojnë në zonën më të rrezikshme - "zonën e kuqe".

Ata vënë në dukje se rrugët e zhvilluara më parë të evakuimit janë shkatërruar - ato janë bllokuar nga ndërtimet e paligjshme.

Revista gjeografike autoritare "National Geographic" që në vitin 2007 ka shkruar se në rast të katastrofës natyrore rrugët ekzistuese të evakuimit do të jenë të padobishme.