Shuma e transaksionit të parë ishte 14, 6 milionë $, ndërsa i dyti – 11, 3 milionë $.

Sipas projektit, sistemet e vetëmbrojtjes duhet të vendosen në një kontejner të varur dhe të sigurojnë mbrojtjen e avionëve amerikanë nga sistemet raketore të mbrojtjes kundërajrore që aktivizohen me anë të një sistemi elektro-optik me rreze infra të kuqe. Gjatë projektit duhet të krijohen sistemet e paralajmërimit të lëshimit të raketave, sistemi i drejtimit dhe ai i kundërpërgjigjes.

Detaje të tjera nuk janë zbuluar.