Në dekadën e ardhshme SHBA-ja ka në plan të shpenzojë miliarda dollarë për të përsosur armët bërthamore që posedon. Eksperti beson se "nuk do të shfaqen vetëm armët bërthamore të modernizuara, por edhe lloje krejtësisht të reja të tyre".

Kozin shtoi gjithashtu: "Përse të përmirësohen dhe të zhvillohen lloje të reja të armëve bërthamore në qoftë se pas njëfarë kohe ato do të duhet të shkurtohen bazuar në marrëveshjet ekzistuese?!".