Të hënën ONAK njoftoi mbi përfundimin e raundit të parë të kontrollit të objekteve që lidhen me armët kimike.

Siria ka ofruar informacion në lidhje me 41 objekte, të cilat mund të përdoren për prodhimin e armëve kimike. Ekspertët e ONAK-ut inspektuan 37 prej tyre. 4 objektet e tjera nuk qe e mundur të vizitohen për shkak të problemeve të lidhura me garantimin e sigurisë, por përpjekjet për t'i verifikuar këto objekte do të vazhdojnë.