Testet në tokë të gjuajtësit nisën të kryhen duke filluar që nga 25 tetori i këtij viti.

Prototipi i parë i gjuajtësit të rëndë rus të brezit të ardhshëm është përfshirë në testet e fluturimit që nga janari i vitit 2010.

Siç pritet, furnizimi i Ushtrisë ruse me gjuajtësit në fjalë do të fillojë në vitin 2017. Ky afat është shtyrë dy herë. Fillimisht pritej që gjuajtësit e parë "T-50" të bëheshin pjesë e armatimeve të ushtrisë ruse në vitin 2015.