Të enjten inspektorët vizituan një objekt dhe u siguruan që të gjitha pajisjet, të cilat mund të përdoren për qëllime ushtarake, u shkatërruan.

Inspektimi i objekteve nga lista e dhënë nga Siria duhet të përfundojë deri në fund të tetorit. Përveç kësaj, ekspertët duhet të vizitojnë objektet, të cilat mund të tregojnë shtetet e tjera anëtare të Organizatës.