Akuza janë ngritura kundër 4 banorëve nga rrethinat e Moskës, midis të cilëve babai dhe biri Metelkini.

Verën e vitit 2010 ata themeluan kompaninë "Format", e cila merret zyrtarisht me veprimtarinë botuese, por në fakt zotëronte faqen e Internetit xxx.ru. Në të ishin postuar profilet dhe fotografitë e prostitutave, të cilët i paguanin reklamat e tyre përmes sistemit elektronik të pagesave.