"Përkundër faktit që romët janë më shumë të prirur për sjellje kriminale, se kushdo tjetër, vazhdimësia me të cilën mediat fokusohen tek lajmet mbi përkatësinë e tyre etnike u jep nuanca të vërteta tregimeve në lidhje me faktin që romët janë kriminelë nga natyra. Kjo nuk është vetëm e rreme, por edhe e rrezikshme, sepse mbart në vetvete rrezikun e përkeqësimit të marrëdhënieve tashmë edhe kështu fort të tensionuara ndërmjet romëve dhe shumicës së popullsisë në të gjithë Evropën", - deklaroi Komisioneri.