Sipas informacionit të kompanisë energjetike, niveli i përmbajtjes së substancës radioaktive në mostrat e ujit i tejkalon 59.000 becquerels për litër. Më 21 tetor ky tregues ishte 5.000 becquerels për litër. Norma e lejuar për ujin që derdhet në det është 10 becquerels për litër.

Rritja e nivelit të rrezatimit është shkaktuar nga shirat e dendur që kanë rënë pa pushim gjatë javës së kaluar në zonën e centralit bërthamor.