Vendet e BE-së vendosën të hapin një pikë tjetër teknike në kuadër të negociatave.

Negociatat për pranimin e Turqisë në BE kanë filluar në vitin 2005. Që atëherë palët kanë hapur 13 nga 35 pikat teknike, të cilat Turqia duhet të përmbushë, në mënyrë që të plotësojë kërkesat e nevojshme për anëtarësimin në BE.

Negociatat janë ndërlikuar në mënyrë të përsëritur nga konfliktet dhe mosmarrëveshjet, të cilat kanë çuar në pezullimin e tyre. Gjatë 3 viteve të fundit nuk është hapur asnjë pikë e re teknike, ndërkohë që gjatë gjithë kësaj kohe Turqia ka mundur të mbyllë negociatat vetëm në lidhje me një prej artikujve.