Emrat e të ndaluarve deri më tani nuk janë bërë publikë. Se çfarë marrëdhëniesh kishin ata me viktimën, mbetet gjithashtu e panjohur.

Versioni i vrasjes për motive personale po shqyrtohet nga hetimi si shkaku kryesor. Sipas disa të dhënave, deri para vdekjes Caroline Corvalan nuk ka pasur fat në jetën personale.