Shërbimi aktualisht po përdoret në regjimin e një testimi të besueshëm, në të cilin janë përfshirë faqe Interneti të agjencive të lajmeve dhe organizatave të mbrojtjes së të drejtave të njeriut.

Kompania prezantoi gjithashtu edhe hartën interaktive Digital Attack Map, e cila mundëson monitorimin e sulmeve kibernetike në hartën e botës në kohë reale. Google prezantoi edhe shërbimin uProxy, një plug-in i projektuar për të vizituar faqet e bllokuara dhe për të krijuar një lidhje të sigurt mes përdoruesve.