Për këtë deklaroi Sulltan Hassanal Bolkiah.

Ndër dënimet mund të përfshihen goditjet me gurë për tradhëti bashkëshortore, prerje të dorës për vjedhje dhe rrahje me kamzhik për përdorim të alkoolit.

Veprimi i këtyre risive do të aplikohet vetëm mbi myslimanët, të cilët përbëjnë 2/3 e popullsisë së vendit.

Sulltan Hassanal Bolkiah deklaroi se duke aplikuar ligjin e Sheriatit në vend ai plotëson me këtë detyrën e vet përpara Allahut.