Në këtë departament do të punojnë bashëpunëtorë të Forcave Ushtarake Ajrore, sociologë, arkeologë dhe astronomë. Ata do të kontrollojnë të gjitha mesazhet dhe do të analizojnë se ku, kur dhe sa shpesh fiksohen fenomene anomale.

Në Forcat Ushtarake Ajrore siguruan se ringjallja e DIFAA është e nevojshme për shkak të rritjes së numrit të raporteve mbi fenomene anormale.

DIFAA ka ekzistuar në Peru në periudhën që nga viti 2001 deri në vitin 2006, por u mbyll për shkaqe administrative.