Peter Fitzek e dërguan pas hekurave për shkak të shkeljeve në mënyrë të përsëritur të rregullave të qarkullimit rrugor dhe përdorimit të të drejtave të pavlefshme. Policia rrugore e ka kapur me dokumente në të cilat nuk ishte vetë ai. Peter Fitztek ka refuzuar të paguajë gjobën, dhe rasti i tij u dërgua në gjykatë.

Peter Fitzek themeloi Gjermaninë e Re në vitin 2012. Ajo shtrihet në një sipërfaqe prej 9 ha. Qytetarë të Gjermanisë së re e konsiderojnë veten rreth 3.500 persona. "Mbretëria" ka monedhën e vet - Engel-Geld.