Në qoftë se amendamentet do të miratohen, rregullatori mund të fitojë aksesin në transkriptimet e bisedave telefonike dhe korrespondencës së tregut potencialisht të pandershëm.

Në Ministrinë e Brendshme iniciativën e Bankës së Rusisë nuk e kanë komentuar zyrtarisht, por burimet në Ministri shprehën me skepticizëm në lidhje me të. Në Ministrinë e Brendshme të Rusisë mendojnë se përshtatshmëria e shpalosjes së informacionit sekret të punonjësve të Bankës Qendrore është e diskutueshme.