"Haga po krijon një precedent të rrezikshëm. Shkelja e Konventës së Vjenës mbi Marrëdhëniet Diplomatike mund të ketë një efekt bumerangu. Parimi i reciprocitetit në diplomaci nuk është anuluar nga askush", - shkroi Pushkov në microblog-un e tij në Twitter.