Bëhet fjalë për rezervuarin, nga i cili më 20 gusht të këtij viti rrodhën rreth 300 ton ujë radioaktiv.

Sipas të dhënave të TEPCO, në prag u regjistrua niveli prej rreth 400 mijë becquerels (njësia e matjes së aktivitet të burimit radioaktiv) substancash radioaktive, duke përfshirë këtu stronciumin dhe tritiumin, i cili mund të bjerë lehtë në ujë.