Ekstremistët kanë arritur të ndërtojnë në qytet një punëtori për prodhimin e armëve të dorës, duke përfshirë këtu predha, mina, lëndë shpërthyese dhe granata dore, themeluan ligjet e Sheriatit dhe ndërtuan gjykatat e Sheriatit, duke ekzekutuar publikisht ne sheshin qendror baorët lokalë "fajtorë".

Gjatë operacionit special ushtria konfiskoi armët e braktisura nga terroristët gjatë arratisjes, ndër të tjerash - pushkë amerikane dhe municione të prodhimit izraelit.