Siç vihet në dukje në preambulën e projektligjit, qëllimi i flamurit të ri - "konsolidimi i popullit të Republikës Moldave Transnistria në emër të integrimit me Rusinë".

Planifikohet që flamuri i ri të përdoret paralelisht me flamurin kombëtar të Transnistrias.