Ky dokument përmban vlerësimin e Komisionit Evropian në lidhje me përparimin që kanë arritur 7 vendet, të cilat po zhvillojnë negociatat për integrimin në BE (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia, Turqia dhe Islanda) si dhe Republika e vetëshpallur e Kosovës.