Fragmenti i madh u nda së paku në tri pjesë. Nuk u arrit të matej pesha e saktë, pasi peshorja u prish.

Shkencëtarët rusë konfirmuan se ky fragment është pjesë e meteoritit.

"Sipas tipareve karakteristike të gurëve të meteoriteve mund të themi se ky fragment është një fragment i meteoritit "Çeljabinsk". Ai ka një kore të fuqishme fuzioni, duket qartë ndryshku, numri i madh i gjurmëve", - rr;fzen specialistët.