Bëhet fjalë për praktikën e hetimeve disiplinore të brendshme të partisë, gjatë së cilave nga funksionarët e Partisë Komuniste kërkohet të pranojnë sinqerisht faktin që kanë kryer krime apo që kanë shkelur ligjin, pa e çuar çështjen deri në një hetim zyrtar.

Më 9 prill të vitit 2013 njëri prej komunistëve vdiq gjatë marrjes në pyetje në një mënyrë të tillë, pasi ia zhytën disa herë kokën në ujë të ftohtë. Në trupin e tij u zbuluan gjithashtu shenja rrahjesh dhe djegiesh.