"Tani për tani unë nuk shoh se çfarë roli mund të luajë NATO në këtë konflikt ... Zgjidhja ushtarake për konfliktin në Siri nuk ekziston", - deklaroi Rasmussen.

Në mes të shtatorit Kreu i aleancës deklaronte se varianti i përdorimit të forcës kundër Damaskut nuk duhet të hiqej nga rendi i ditës për të ndihmuar diplomatët në zgjidhjen e konfliktit.