Më parë ai pranoi se pavarësisht faktit që i është kërkuar ndjesë zyrtare Rusisë, ai personalisht "i kupton veprimet e efektivëve të policisë".

Frans Timmermans deklaroi gjithashtu se ai mendon se "policët vepruan në përputhje me obligimin e tyre profesional në përgjigje të situatës për të cilën ata u njoftuan".