Qendra e ndërtimit të avionëve do të krijohet në zonën ekonomike speciale Portovaja të Uljanovskut në bazën e aeroportit Uljanovsku Lindor, të fokusuar për shfrytëzimin e potencialit të industrisë së ndërtimit të aeroplanëve të rajonit.

Në territorin e saj planifikohet të zhvillohen punime riparuese, të realizohet mirëmbajtja teknike, modernizimi i avionëve, pajisjeve të aviacionit, motorëve të avionëve dhe pjesëve të tjera kompletuese.