Qëllimi i stërvitjeve, në të cilat morrën pjesë disa skuadrilje të Forcave Ushtarake Ajrore të shtetit hebre, ishte kryerja e fluturimeve "në distancë tejet të gjatë". IDF theksoi se "gjatë stërvitjes u zgjerua kapaciteti i Forcave Ushtarake Ajrore të shtetit hebre dhe u testua ndërveprimi midis skuadriljeve pjesëmarrëse".