Për një kohë të gjatë të afërmit e tij nuk dinin se çfarë ndodhi me të. Personi në fjalë konsiderohej si i zhdukur pa lënë gjurmë. Disa vjet më parë Donald Miller u kthye në Ohajo dhe mësoi nga prindërit e vet mbi "vdekjen" e tij.

Të vdekur atë e deklaruan me kërkesë të ish-bashkëshortes. Gjatë gjithë viteve të mungesës së tij qytetari amerikan nuk ka paguar detyrimet për fëmijët. Në këtë mënyrë gruaja synonte të fitonte të drejtën e përfitimeve sociale për fëmijët.

Gjykata nuk e miratoi kërkesën e Donald Miller mbi anulimin e vendimit të vdekjes së tij, pasi sipas ligjeve të shtetit vendimi në lidhje me vdekjen mund të anulohet vetëm brenda tre viteve pas miratimit të tij.