TEPCO e shpjegon rritjen e konsiderueshme të nivelit të rrezatimit me incidentin që ndodhi kohët e fundit gjatë punimeve riparuese. Asokohe punëtorët çmontuan gabimisht tubin që largonte ujin radioaktiv nga reaktori. Për pasojë ndodhi rrjedhja e pothuajse 10 ton uji me një përmbajtje të lartë ceziumi dhe stronciumi-90. Si rezultat i kësaj 6 persona morrën rrezatime.