Kompetencat e kreut aktual të Rezervës Federale Ben Bernanke përfundojnë në janar të vitit 2014.

Yellen deri më tani ka mbajtur postin e Nënkryetares së Bordit Drejtues të Sistemit të Rezervës Federale të SHBA-ve.