2 solistë të ansamblit - Boris Djakov dhe Eugjeni Bulloçnikov - do të marrin pjesë në raundin kualifikues kombëtar për përfshirjen në këtë konkurs. Tashmë është përgatitur teksti paraprak i këngës për "Eurovision-in".

Ansambli i ushtrisë "Aleksandrov" është kolektivi më i madh artistik në vend. Ai ka gjithashtu shumë admirues në Poloni, Francë, Serbi, Republikën Çeke dhe Itali.