Temat kryesore të diskutimit do të jenë sfidat e monitorimit të mjedisit, riciklimi i mbeturinave dhe shfrytëzimi racional i resurseve ujore. Në veçanti, në forum do të shqyrtohet me hollësi mundësia e parashikimit të situatave të jashtëzakonshme dhe vlerësimit të pasojave të tyre.