"Duhet thënë se dyshimet rreth faktit nëse do të reagojë vallë në mënyrë adekuate udhëheqja siriane ndaj vendimit në lidhje me armën kimike - dyshime që nuk u justifikuan. Udhëheqja siriane është përfshirë në mënyrë shumë aktive në këtë punë dhe po vepron në mënyrë shumë transparente, po ndihmon strukturat ndërkombëtare. Shpresoj, që edhe më tej kjo punë të vazhdojë me të njëjtin ritëm, në të njëjtën mënyrë", - tha Vladimir Putin për gazetarët.