Duke shpjeguar vendimin e tij, Jerry Brown deklaroi se të jesh pjesë e jurisë në gjykatë - njësoj si të votosh - kjo është një e drejtë ekskluzive dhe kompetencë e një qytetari amerikan.

Përkrahësit e liberalizimit të ligjislacionit të emigracionit pohuan se kjo masë do të ndihmojë organet gjyqësore të zgjedhnin numrin e nevojshëm të anëtarëve të jurisë.

Jerry Brown më parë nënshkroi një projektligj, i cili zgjeron të drejtat e emigrantëve, të cilët nuk kanë shtetësi amerikane.