Në një takim të Këshillit të Shtetit në Kremlin kushtuar efikasitetit të shpenzimeve buxhetore, Kryetari i shtetit rikujtoi se më 1 tetor në Rusi hyri në fuqi një ligj i ri për Dhomën e Kontabilitetit, e cila tashmë është në gjendje të kryejë një analizë të plotë të shpenzimeve qeveritare - nga planifikimi deri tek vlerësimi i efektivitetit të tyre.

Urdhri i është dhënë Lideres së re të Dhomës së Kontabilitetit, Tatjana Golikova.