Ai konfirmoi se rezoluta nuk ofron asnjë hapësirë ​​për t'iu referuar kreut VII të Kartës së OKB-së që do të justifikonte dëshirën për të përdorur forcën në konfliktin sirian. Diplomati sqaroi se nësë do të përdoren sërish armë kimike, për të aplikuar normat e kreut VII do të duhet të përcaktohet se kush i ka përdorur këto armë.