"Unë jam absolutisht i bindur që marrëdhëniet mes Rusisë dhe Europës duhet të jenë shumë më të afërta. E konsideroj një gabim të madh si nga ana e BE-së, ashtu edhe nga ana e Rusisë faktin e të luajturit si "macja me miun": sot janë dakord, nesër jo", - tha ai.

Sfida kryesore e demokracisë bashkëkohore sipas Prodit është shpërndarja e pabarabartë e pasurisë.