Për këtë vendim votoi shumica e deputetëve, përveç përfaqësuesve të Partisë së Komunistëve.

Aeroporti Kishinievski do të jepet me koncesion për 49 vjet. Në bazë të kushteve të konkurrsit, për modernizimin e aeroportit hap pas hapi do të investohen 244 milionë €. Plotforma kryesore e ftuturimeve të Moldavisë pret mesatarisht 1 milion pasagjerë në vit.