"Nuk përjashtohet fakti që diku në thellësinë 10-20 metra, apo ndoshta edhe më shumë, të ekzistojë një biosferë e thellë, dhe nga koha në kohë metani i akumuluar prej saj të ngjitet sipër", - tha ai.

Sipas fjalëve të shkencëtarit, çlirime episodike të metanit në atmosferën e Planetit të Kuq janë të regjistruar në intervale prej disa vitesh.