Ai shpjegoi se në rast të transferimit të prodhimit kostoja e një makine mund të reduktohet deri në 40%.