Kontributi i saj vullnetar në buxhetin e organizatës do të jetë 104.550 €, njoftoi faqja e Internetit e Qeverisë ruse.

Komisioni Ndërkombëtar për Eksplorimin Shkencor të Detit Mesdhe u themelua në vitin 1919 nën patronazhin e Princit të Monakos me qëllim studimin dhe përdorimin racional të burimeve natyrore të Detit Mesdhe dhe Detit të Zi. Aktualisht kjo oragnizatë ka anëtarë 22 shtete.