Më 3 tetor të vitit 1990 u nënshkrua marrëveshja, në bazë të së cilës Republika Federale e Gjermanisë u bashkua me ish-Republikën Demokratike të Gjermanisë. Vendi u nda pas Luftës së Dytë Botërore.

Bashkimi i Gjermanisë u bë i mundur kryesisht falë vullnetit politik të ish-liderit sovjetik Mihaill Gorbaçov.