Supozohet që aparati "SAR-400" të bëhet ndihmësi kryesor i kozmonautëve rusë në Stacionin Kozmik Ndërkombëtar (SKN).

Aktualisht roboti mund të kryejë operacione të thjeshta, por të pasigurt për njeriun, të tilla si vëzhgimi i jashtëm i aparateve kozmike për kërkimin e dëmtimeve të ndryshme, difekteve dhe rregullimin e tyre. Planifikohet që në dy vitet e ardhshme "SAR-400" të niset për në SKN, dhe më vonë do të përdoret në misionet e ardhshme në Hënë dhe Mars.