Më shpesh tortura përdoret menjëherë pas arrestimit në ditët e para të marrjes në pyetje për të marrë rrëfime dhe informacione.

Në Zyrën e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut theksuan gjithashtu se që prej përfundimit të luftës civile në Libi në vitin 2011, rreth 8 mijë persona mbahen të burgosur pa zhvillimin parapraisht të procedurave të rregullta ligjore.