Kontinenti më i populluar do të mbetet Azia. Shkencëtarët parashikojnë se deri në atë kohë atje do të jetojnë 5 miliardë e 284 milionë njerëz. Një e katërta e popullsisë së botës (2,4 miliardë njerëz) do të jetojë në Afrikë. Numri i banorëve të Europës do të ulet nga 740 në 726 milionë njerëz, ndërsa pupullsia e Amerikës do të rritet deri në 1 miliard e 228 milionë banorë.

Deri më sot në Tokë jetojnë 7 miliardë e 141 milionë njerëz.