Brenda vagonave ndodhet një aliazh i veçantë antimikrobial për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve të ndryshme midis pasagjerëve.

Sipërfaqet, tek të cilat mbahen pasagjerët me duar në këtë tren, janë të mbuluara me një përbërje me bazë bakri. Sipas të dhënave të studimeve, bakri shkatërron deri në 99,9% të të gjitha bakterieve, viruseve dhe kërpudhave.

Shpërndarja e përdorimit masiv të bakrit me qëllime mbrojtjen e qytetarëve nga mikrobet në nivel global do të mundësojë rritjen e kërkesës për këtë metal me rreth 500 mijë ton në vit. Kili eshte lideri botëror në prodhimin e bakrit.