Satelitët e telekomunikacionit me qëllime të dyfishta të tipit "Mollnja" janë lëshuar nga Bashkimi Sovjetik dhe Rusia për 40 vjet. Ata punonin në orbitat e larta eliptike gjysmëditore me një pjerrësi prej rreth 63.4 gradë, me lartësi apogee përafërsisht 40 mijë km, lartësi perigee nga 500 deri në 2.500 kilometra mbi Hemisferën Jugore.