Për herë të parë në botë ata krijuan bakterie të modifikuara gjenetikisht, të cilat konsumojnë glukozë dhe ekskretojnë benzinë. Nga një litër tretësirë, e cila përmbante bakterie të tillë, janë përftuar 580 miligramë karburant.

Deri më tani efikasiteti produktiv i metodës së re është mjaft i ulët, por studiuesit planifikojnë të vazhdojnë studimet e tyre me qëllim gjetjen e mënyrave të tjera për rritjen e efikasitetit.