Tani për tani shërbimi do të ofrohet vetëm në trenat Moskë-Shën Petersburg në bazë të kërkesës së prindërve me kusht që bileta të blihet të paktën 2 ditë para nisjes së trenit.

Bashkëpunëtorët e qendrës së shërbimit do ta shoqërojë fëmijën në momentin e hipjes në tren dhe do ta presin në mbërritje. Gjatë rrugës ai do të jetë nën mbikëqyrjen e bashkëpunëtorit përkatës të vagonit të trenit.